desinformace

Desinformací se rozumělo cílevědomé podsunutí speciálně zpracovaných lživých údajů protivníkovi s cílem desorientovat jej a přimět k reakci (rozhodnutí, opatření), jež jej oslabí či jinak znevýhodní. Desinformace obsahovaly i řadu pravdivých, snadno prověřitelných údajů, majících vytvořit zdání věrohodnosti celé informace. V tom tkví obtížnost jejího odhalení. Desinformace mohly být obsaženy také v nepravých dokumentech, ústních či písemných agenturních sděleních, mohly být šířeny sdělovacími prostředky a zvláštními vydáními tiskovin. Odhalování desinformací bylo velmi důležitým úkolem prověrky rozvědných informací a materiálů. Desinformace mohly být produktem iniciativy speciálních služeb protivníka, vedle toho však i produktem iniciativy tajného spolupracovníka bez účasti speciálních služeb.

DESINFORMACE OPERATIVNÍ – Měla za úkol odvést pozornost nepřátelské speciální služby od skutečné akce.

Viz také: aktivní opatření, 1. správa FMV, 36. odbor I. správy

---