krycí adresa

Jeden z druhů zprostředkovaného spojení s tajným spolupracovníkem (TS). Krycí adresy, kterou byla poštovní adresa vybraného TS (majitele krycí adresy), například čs. rozvědka používala k přejímání zásilek, obsahujících rozvědné materiály nebo operativní vzkazy. Při výběru osob pro tyto účely se kladl důraz na spolehlivost, prověřenost a vhodnost. Vhodností se rozumí nenápadnost pro kontrarozvědku protivníka, ale také pro poštovní úředníky či jakékoliv třetí osoby (např. sousedy i rodinné příslušníky) Vhodné jsou proto mj. osoby, udržující rozsáhlou korespondenci (plynoucí z pracovních nebo soukromých vztahů) Pro zasílané operativní vzkazy či rozvědné informace bylo nutné dohodnout mezi jejich odesílatelem a TS-krycí adresou systém znamení na zásilce, aby TS-krycí adresa mohl zásilku předat podle předem dohodnutého spojení a nedošlo k záměně s běžnou korespondencí.

viz také: pomocná agentura

---