59. odbor I. správy

 • odbor hosp. zabezpečení a služeb (1971 - 1974), ekonomicko-technický odbor (do 1975), hospodářský odbor

Vedení:

 • 1971 – 1974 náčelník odboru mjr. Jiří Listopad "Lesný" (od 1974 zástupce náč. odboru)
 • 1974 – 1979 náčelník odboru pplk. Miroslav Prokopec
 • 1980 – 1984 zástupce náč. odboru mjr. Zdeněk Hurdálek
 • 1981 – 1990 náčelník odboru mjr. JUDr. Jaroslav Henzl (od 1979 zástupce náč. odboru)

Vypracovával návrhy plánů materiálního a finančního zabezpečení I. správy, vedl stanovené operativně-technické účetní evidence, prováděl účetní službu a pokladní činnost. Odpovídal za materiální a finanční zabezpečení úkolů I. správy. Zpracovával rozbory hospodaření s finančními a hmotnými prostředky I. správy, zajišťoval údržbu a opravy nemovitostí přidělených k užívání I. správě. Zabezpečoval a prováděl opatření vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce a protipožární ochraně. Dále zajišťoval po finanční a materiálové stránce činnost I. správy pro období branné pohotovosti státu. Zabezpečoval automobilní provoz pro potřeby správy a odpovídal za hospodárné využití přidělených dopravních prostředků. Vedl evidenci žadatelů o byty a zajištuje rekreaci příslušníků I. správy, odpovídal za vnitřní spojení po stránce administrativní-technické a materiální.

Ekonomický odbor se v r. 1989 členil na:

 • vedení odboru
 • Vnitřní skupina
 • 1. oddělení – Finanční a plánovací
 • 2. oddělení – Automobilní služba
 • 3. oddělení – Materiálně-technické zabezpečení (MTZ)
 • 4. oddělení – Stavebně ubytovací

---