báze

Byl okruh všech osob se vztahem (přímým, nepřímým, perspektivním) k objektu rozvědného zájmu nebo s možnostmi plnit pomocné úkoly, z něhož příslušníci čs. rozvědky vybírali typy k budování a rozšiřování agenturní sítě. Jde o báze zahrnující okruh osob v jakémkoliv společenském postavení, jak z třídního hlediska, tak i hierarchie funkcí a pohlaví, vyjma členů KS (jejich získávání se provádělo pouze v souladu se Směrnicí ministra, vnitra ČSSR).

---