Jiří Stejskal

(1923 – 1988), k I. správě MV nastoupil v roce 1953, používal krycí jméno „Borecký“ a osobí evidenční číslo: 164801. Do roku 1957 pracoval na germánském odboru (zaměřen proti západnímu Německu a Rakousku). V letech 1954–1957 působil na rezidentuře ve Vídni, odkud byl vypovězen. Od roku 1957 pracoval na latinskoamerickém odboru (viz: Náš soudruh v Havaně - vznik čs. rezidentury a spolupráce s kubánskou bezpečností). V letech 1961–1964 působil jako náčelník 2. odboru I. správy MV (latinskoamerické země), Od 1. prosince 1964 do roku 1969 řídil 8. odbor I. správy MV (aktivní opatření a dezinformace). V srpnu 1968 se postavil proti okupaci československa vojsky Varšavské smlouvy. V r. 1969 - 1970 zařazen do zvláštní zálohy na Federální úřad pro tisk a informace,  v roce 1970 jako politicky nevyhovující byl propuštěn ze služeb ministerstva vnitra. V letech 1974–1982 pod krycím jménem „Jiřina“ spolupracoval se Správou StB Praha.

 

Viz: 1. správa FMV

---