kontrarozvědka

Před rokem 1989 to byla komunistická bezpečnostní služba, která jako výkonný orgán řídila, organizovala, koordinovala, odpovídala a ve stanoveném rozsahu prováděla kontrarozvědnou činnost proti vnějšímu nepříteli, v oblasti vnitřního zpravodajství (proti kontrarevolučním silám a ideologické diverzi), na ochranu ekonomiky a státního tajemství, při zajišťování státobezpečnostní ochrany ozbrojených sil a ochrany státních hranic. Kontrarozvědná činnost byla činnost vedená orgány StB proti akcím rozvědných orgánů demokratických států a jimi používaných organizací i osob a činnost zaměřená na odhalování pokusů vnitřního nepřítele o podvracení republiky. Konečným cílem komunistické kontrarozvědné činnosti bylo nedovolit protivníkovi poškozovat zájmy bezpečnosti socialistického státu a komunistického tábora.

Viz také: II. správa FMV, X. správa FMV

---