legenda

Předem připravené (dohodnuté), věrohodné vysvětlení (zdůvodnění) činnosti nebo faktů, které by mohly vyvolat podezření z rozvědné činnosti. Legenda měla takové podezření oslabit nebo vyvrátit, příp. poskytnout alibi. Legenda byla založena na faktických a vymyšlených údajích, příp. upevněna i odpovídajícími dokumenty. 

---