Neptun

Krycí název dezinformační operace čs. rozvědky. Díky defekci někdejšího zástupce náčelníka 8. odboru I. správy ministerstva vnitra mjr. Ladislava Bittmana alias „Brychty“ z roku 1968 se nejznámější akcí v oblasti dezinformací stala operace „Neptun“. V roce 1964 připravila rozvědka ve spolupráci s KGB „nález“ údajných archivních materiálů RSHA z konce druhé světové války v Černém jezeře na Šumavě, který na své tiskové konferenci prezentoval ministr vnitra Lubomír Štrougal. Akce odstartovala další kampaň proti vybraným subjektům ve Spolkové republice Německo.

Viz také: 1. správa FMV, aktivní opatření, 36. odbor I. správy

---