Operativní oddělení Správy vyšetřování StB

  • Provádělo vlastní vyhledávací činnost k získání státobezpečnostních a jiných závadových  poznatků prostředky kontrarozvědné práce;
  • Provádělo rozpracování osob ve vazbě a budovalo v jejich řadách agenturně důvěrnickou síť; využívalo vězeňské agentury podle zvláštních předpisů;
  • Aktivně se podílelo nebo organizovalo státobezpečnostní ochranu správy a jejích příslušníků;
  • Obsluhovalo zpravodajsko-technické prostředky svěřené správě;
  • Podílelo se na zabezpečování prvotních a jiných úkonů ve vyšetřování, zejména zajištěním a eskort osob, domovních a osobních prohlídek, ohledání a dokumentování místa činu.

Viz také: Správa vyšetřování Státní bezpečnosti

---