radiodiverze

Paralyzování provozu vysílačů tím, že se na jejich vlnu naladí výkonné vysílače, které přehlučí jejich provoz. 

---