šifra

Způsob předávání zpráv, jehož podstata spočívá v převádění textu podle stanoveného způsobu do systému písemných značek nebo číslic, jež jsou pro nepovolanou osobu nesrozumitelné. Zašifrování a dešifrování zprávy může provést jen osoba znající šifrový klíč a tabulky, zpravidla šifrant, ručně nebo pomocí šifrového stroje. 

Viz též: šifrový klíč, operativní technika

---