Skupina obrany I. správy

Skupiny obrany I. správy FMV byla pracovištěm v přímé podřízenosti náčelníka správy, která v souladu s příslušnými předpisy (zejména nařízením ministra vnitra ČSSR č. 5/1982) prováděla a odborně řídila přípravy k obraně. Skupina zejména organizovala, řídila přípravy a zpracovávala dokumentaci pro uvádění správy do bojové pohotovosti a k plnění úkolů branné pohotovosti státu. Dále zpracovávala mobilizační plán a organizovala opatření k jeho realizaci a k splnění mobilizačního úkolu. Prováděla v rozsahu své působnosti a na základě pokynů náčelníka správy kontrolní činnost v oblasti připrav k obraně, organizovala a vyhodnocovala bojovou a tělesnou přípravu příslušníků I. správy.

Viz také: náčelník I. správy

---