sledování

Je specifickým prostředkem rozvědné a kontrarozvědné práce. Představuje tajný způsob získávání poznatků a přehledu o činnosti osob, které jsou operativně rozpracovány a zdržují se v místech veřejně přístupných. Poznatky k objektu získávají pracovníci sledovačky vizuálním pozorováním. Sledování se provádí různými formami a metodami, zajišťujícími konspirativnost této činnosti, osob i používaných technických prostředků. Sledování se používá v kontrarozvědné práci v návaznosti a v součinnosti s ostatními státobezpečnostními prostředky kontrarozvědné práce.

viz také: tajné pozorování, sledovač, vizuální rozvědka, sledovačka

---