osobní svazek

podle Směrnice pro evidenci, statistiku a administrativu svazkové agendy na. I. správě SNB se osobní svazek evidoval na kategorii

viz také: operativní svazek, svazková agenda

There is currently no content classified with this term.