konspirační byt

(KB) - byt používaný StB konspirativním způsobem pro operativní účely (např. pro styk s agenturou, ke zpracování zpravodajských materiálů, ukládání operativní techniky apod.) Jako KB v zahraničí čs. rozvědka používala byty prověřených agentů, kteří již ztratili rozvědné možnosti a měli předpoklady pro splnění náročných podmínek na poskytování bytu pro využití jako KB, nebo bytů zvlášť k tomu účelu získaných TS, příp. jimi za tím účelem najatých bytů. Základní podmínkou konspiračního bytu je nenápadnost a dobrá legendovanost návštěv osob, jež musí konspirační byt navštěvovat. Majitel KB musel být bezpodmínečně naprosto spolehlivý, čs. rozvědce oddaný spolupracovník, který nesmí znát nic o záležitostech, projednávaných v KB. Daný KB nesmí být používán pro styk s více TS. KB zřizovala rozvědka i na území ČSSR a obdobným způsobem je využívá pro styk s ideoagenturou, příp. i pro produkční agentur –(při cestách do ČSSR) Tyto KB měli svůj vlastní statut, svazek a podléhaly platným předpisům pro jejich zřizování.

viz také: kategorie tajných spolupracovníků

---