kategorie tajných spolupracovníků

V případe čs. rozvědky tajným spolupracovníkem byla osoba cizí nebo čs. státní příslušnosti, která byla získána, rozvědkou přímo nebo pod krytím ke spolupráci k vědomému plnění úkolů podle potřeb a záměrů rozvědky. Kategorie TS byly: agent "A", důvěrný styk "DS"; ideový spolupracovník "IS"; důvěrník "D". Několik "A", "DS", "IS", "D" tvořilo síť tajných spolupracovníků, která byla budována jako organický celek k zajištění nepřetržitého vývoje rozvědné činnosti. Dodržování zásad perspektivnosti, plynulosti a utajení všech úkonů rozvědné práce vyžaduje, aby se síť TS v příslušné proporci skládala také z perspektivní a pomocné agentury. Podle druhu agenturního zaměření rozvědné činnosti se TS rozlišovali na:

  1. hlavní agentura (poziční), kteří se bezprostředně podíleli na získávání dokumentů, materiálů a informací utajovaného charakteru z objektů, typování, získání a řízení dalších TS, provádění aktivních opatření a zajišťování dokumentace pro nelegální rozvědku.
  2. pomocná agentura - se používala k zajištění organizačně operativní stránky rozvědné činnosti (ustanovky, sledování, pozorování, spojení včetně KA, KB, PB, proniknutí do objektu, umístění operativní techniky apod.)
  3. perspektivní agentura, která byla v době získání bez okamžitého rozvědného uplatnění, avšak měla odůvodněné předpoklady získat rozvědné možnosti v budoucnosti.

viz také: osobní svazek

---