agentura

též také "agenturní síť " - osoby, získané StB k tajné spolupráci, které konspirativně plnili uložené úkoly, měli potřebné rozvědné možnosti, pracovní a osobní vlastnosti k plnění těchto úkolů. Pojmu "agentura" se často používá povšechně pro označení "tajných spolupracovníků" (TS) bez přesnějšího vymezení.

viz také: kategorie tajných spolupracovníků, agent, ideový spolupracovník

---