blokovaná osoba

Osoba na kterou byla založena karta v centrální nebo krajské evidenci zájmových osob Státní bezpečnosti. Na kartě byly údaje o blokované osobě, dále kdo provedl blokaci, telefonní spojení na příslušného operativního pracovníka, číslo svazku, případně adresa blokované osoby.

viz také: blokace zájmových osob, zájmová osoba

---