zájmová osoba

Osoba na kterou byla založená tzv. blokační karta nemusela mít vlastní spis, ale mohla být blokována k objektovému, případně skupinovému svazku.

V případě čs. rozvědky osoba, o kterou měla rozvědka zájem ze zpravodajského nebo agenturně operativního hlediska. 

Viz také: blokovaná osoba

---