důvěrný styk

tajný spolupracovník kategorie důvěrný styk (DS) byl TS rozvědky, který v důsledku svého společenského postavení a osobních vlastností měl objektivní i subjektivní možnosti plnit rozvědné úkoly a nebyl ochoten vědomě pracovat pro rozvědku a zejména překračovat své běžné možnosti. Jeho spolupráce s čs. úřady a institucemi byla vědomá, založená na ideovém, vlasteneckém, po případě materiálním základě, či osobních vztazích k pracovníku čs. úřadu, kterému vědomě předával utajované informace ze svého prostředí. Spojení s DS bylo pravidelné osobní, bez technických prvků rozvědné práce. Na rozdíl od agenta mohl být určitému okruhu osob známa, skutečnost, že se DS dostává do styku s čs. občanem. Proto musel být takový styk vhodně legendován. DS měl být předatelný novému pracovníku rozvědky tak, aby spolupráce mohla pokračovat. DS mohl být převeden do kategorie agent při postupném překonání dřívějších osobních důvodů či jiných faktorů, pro něž nemohlo být provedeno jeho získání k tajné spolupráci přímo s rozvědkou. Podmínkou bylo, že v dosavadním průběhu spolupráce nedošlo k dekonspiraci rozvědného obsahu před orgány cizí kontrarozvědky, že DS přijímal a plnil rozvědné úkoly a podřizoval se plně rozvědné disciplíně.

viz také: kategorie tajných spolupracovníků

---