legalizace

Krytí příslušnosti k rozvědce a rozvědné činnosti působením pracovníka rozvědky v oficiální funkci v rámci vhodné organizace nebo instituce mimo rezorty MV. Legalizace byla neoddělitelnou součástí konspirace. Pracovníci rozvědky byli povinni žít a jednat v souladu s legalizací, pod níž byli vysíláni do zahraničí. To se vztahovalo nejen na dobu působení v zahraničí, ale i na území ČSSR a to jak při zařazení v centrále, tak i v legalizačním úřadě. V komunistickém Československu mezi legalizační úřady patřilo především Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zahraničního obchodu, ČTK, Čedok, ČSA, Československý rozhlas, Československá televize, podniky zahraničního obchodu (Omnipol, Petrimex,..),atp.

viz také: legální rezidentura

---