konspirace

organizované, soustavné a důsledné utajování rozvědné činnosti v celém jejím rozsahu. Byla jedním ze základních předpokladů rozvědné činnosti, umožňující její provádění a ochranu výsledků, prostředků, metod jakož i příslušníků čs. rozvědky a tajných spolupracovníků před odhalením a infiltrací ze strany nepřítele.

viz také: kategorie tajných spolupracovníků, hlavní nepřítel

---