NRJAN

Zkratka pro nenadálé raketo – jaderné napadení, z ruského VRJAN (Vnezapnoje raketno – jadernoje napadenije), úkol č. 1, Úder, ÚM-83, INN (Index nenadálého napadení)

Operace iniciována KGB v době eskalace mezinárodního napětí. KGB začala na operaci pracovat v roce 1982 s cílem zajistit informace o přípravě jaderného útoku ze strany NATO. Rozvědka komunistického ČSSR se k operaci přidala v roce 1983, na základě rozhodnutí vyplývajících ze zasedání Politického poradního výboru Varšavské smlouvy z ledna 1983. NRJAN, později označován také jako RJAN (raketovo-jaderné napadení), Úkol č.1.,  Úder, ÚM-83 (úkol ministra z zoku 1983) a od roku 1985  INN – Index nenadálého napadení, se stal prioritním úkolem rozvědky. Vzhledem k problému jakým sa ukázalo být nasazení agentů do objektů strategického významu, které by o případném útoku mohly rozhodnout, byla operace založena na sledování příznaků svědčících o přípravách eventuálního jaderného útoku. Dle předem vypracované koncepce se sledovaly příznaky v politické, vojenské, ekonomické oblasti a sledována byla také oblast civilní obrany a speciálních služeb. Jednotlivé rezidentury tak měly za úkol sledovat  jednání klíčových politických orgánů, od změn denního režimu v strategických objektech až po zvýšení objemů obvazového materiálu v nemocnicích. Operace byla ukončena 19. prosince 1989. Za celou dobu trvání operace nezjistila rozvědka relevantní poznatek svědčící o přípravách k případnému jadernému útoku. Celá akce ukazovala na paranoidní myšlení řídících struktur komunistických zemí.

Viz také: 1. správa FMV

---