operativní svazek

podle Směrnice pro evidenci, statistiku a administrativu svazkové agendy na I. správě SNB se operativní svazek evidoval na

  • objekty (státní úřady, politické strany, rozvědky kontrarozvědky, emigraci, osoby jako objekty apod.)
  • agenturně operativní prostředí (k soustřeďování písemností z hlediska AOP)
  • spojení s rezidenturami nebo na různou operativní korespondenci (materiály nesouvisejí s rozpracovávanými objekty)
  • aktivní a vlivová opatření (písemnosti potřebné k přípravě, provedení a hodnocení aktivních a vlivových opatření)
  • dokumentační materiál (z hlediska potřeb: 18. odbor I. správy a 59. odbor I. správy)

viz také: svazková agenda, archivní svazek

---