lustrace

Základní administrativní prověrka osoby v operativních evidencích federálního ministerstva vnitra, Zpravodajské správy GŠ MNO (ZS/GŠ), příp. u spřátelených služeb. Nezbytnou povinností operativního pracovníka MV bylo „lustrovat každou osobu, zjistil-li jakýkoliv signál státně bezpečnostního významu“. Lustrace se podle povahy případu a osoby – vždy však před zatčením, vázáním nebo rozpracováním – prováděly v operativních evidencích. Prováděla se zpravidla na předtištěném formuláři - lustračním listě a výsledkem lustrace mohlo být zjištění poznatků z problematiky veřejné bezpečnosti, státobezpečnostní, případně i rozvědné. Lustrační list - předtištěný formulář, obsahoval ustanovečná data lustrované osoby, jímž se prováděla základní administrativní prověrka v evidencích FMV (Federální kriminální ústředna Federální správy Veřejné bezpečnosti, Statisticko-evidenční odbor FMV, Správa pasů a víz, oddělení pasů a víz, všeobecná evidence HS VB (kurent), statisticko-evidenčním útvaru I. správy SNB (55. odbor I. Správy), ZS/GŠ MNO a spřátelených služeb včetně SSEP (Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli)).

viz také: blokovaná osoba, zájmová osoba, operativní technika, evidenční karta

---