Václav Smíšek

Plk. Václav Smíšek, nar. 1926, krycí jméno „Stárek“. Pôvodným povolaním „Vzorkár“. V roku 1941 absolvoval 3. triedy mešťanskej školy. Vzdelanie  si rozšíril v roku 1954, keď sa  hoc bez maturity, stáva úspešným absolventom Fakulty medzinárodných vzťahov Karlovej Univerzity. V tom istom čase nastupuje do služieb I. správy Ministerstva vnútra  a po absolvovaním → odborná škola I. správy nastupuje na Germánsky odbor. V rokoch  1959 - 1961 pôsobí na rezidentúre vo švajčiarskom Berne – v legalizačnej funkcii (krycom zamestnaní) zamestnanca MZV ako attaché. V rámci svojej následnej kariéry prešiel funkciou zástupcu náčelníka → 47. odbor I. správy (rozvojové krajiny) Od roku 1966 do roku 1970 pôsobí v Bagdade,  od roku 1973 – 1975 v Bejrúte.  V novembri 1975 po návrate zo zahraničia, nastupuje na plánovania a analýz. V roku 1979 sa stáva zástupcom náčelníka  12. odbor I. správy. Od februára 1981 až do decembra 1988, kedy odchádzda do dôchodku, pôsobí vo funkcii náčelník → 36. odbor I. správy
 

---