Centrála rozvědky

Zakonspirovaný ústřední článek rozvědky, který řídil a zabezpečoval její činnost. Centrálu rozvědky tvořily náčelník rozvědky se svými zástupci, výkonné útvary a funkční útvary.

Československá rozvědka od r. 1948 sídlila v několika objektech v Praze. Nejprve přesídlila do objektu bývalé čínské ambasády a operativní sektor byl umístěn v tajném objektu na Národní třídě (Palác Dunaj), od února 1949 sídlila v budově znárodněné vývozní a dovozní firmy Centrokomise pod krytím jejího technického oddělení ve Vodičkově ul. č. 39. Operativci do budovy s krycím názvem „Chaloupka“ vstupovali z pasáže, která ústila do Františkánské zahrady. Na této adrese, nevýhodně situované a hrozící možnou dekonspirací, rozvědka působila ještě v říjnu 1949. V roce 1953 již centrála I. správy MV sídlila v bývalé Masarykově koleji v Sadové ulici v Praze-Dejvicích, odtud se potom v roce 1961 přestěhovala do budovy Křižovnického kláštera v Praze 1. Od února 1976 do poloviny dubna 1977 se I. správa FMV (kromě nelegální rozvědky) sestěhovávala z dosud užívaných objektů (tzv. Malé budovy, U Křížovníků, U Kapucínů) a některých dalších do nově postavené budovy v Kobylisích ve Střelničné ulici (obr.)- krycí název „Chalupa”, kde bylo rozmístění následující: přízemí - strážní úsek, kantýna, knihovna, část 17. odbor I. správy, centr. rozmnožovna, tělocvična, velký sál, lékářské středisko, zubař, síň leninských tradic; 1.patro - 55. odbor I. správy (výpočetní středisko), jídelna, kino, učebny; 2. patro - 55. odbor I. správy (archiv, lustrace), fotodokumentace; 3.patro - 69. a 74. odbor (vědecko-technická rozvědka), 31. odbor (emigrace, ideodiverze); 4. patro - 17. odbor I. správy (INFO), náčelník I. správy, zástupci náčelníka, sekretariát; 5. patro - 25. a 26. odbor (zahraniční kontrarozvědka), 23. odbor (nelegální rozvědka), 36. odbor (aktivní opatření); 6. patro - 42. odbor I. správy (polit. rozvědka Evropa - mimo germánsky úsek), sekretariát CÚV KSČ; 7. patro - 47. odbor I. správy (asijský a africký odbor); 8. patro - 50. odbor (šifra a telekomunikačný úsek), 37. odbor I. správy (rozvědka v německy mluvícím teritoriu); 9.patro - 23. odbor (nelegální rozvědka), pracoviště KGB; 10.patro - 52. odbor I. správy (americký úsek), 11. patro - kádrový odbor, psycholog. pracoviště, 18. odbor (krycí doklady). Vedlejší jednopatrový blok „Domeček” v přízemí 18. odbor (špionážní technika), sklady, garáže; 1. patro - 59. odbor I. správy (hospodářský úsek), učebny, zbrojní sklad.

viz také: 1. správa FMV

---